YESEVI ÜNIVERSITESI HABARŞISI” MSEL DERGİSINE KABUL EDİLEN MSEL MAKALELERİN GEREKLİKLERİ

 

 1. 1. ÜOS – üniversal onluk sistem ve Ulusal Bilimsel-Teknik İstikbarat Endeksi (UBTİE).
 2. Yazarların adı ve soyadı makalenın üst kısmına yazılır

Yazarın adı soyadı, ünvanı, iş yeri, adresi; telefon numarası ve e-mail adresi ek sayfada (4 dilde: Kazakça, Rusça, Türkçe ve Ingilizce) yazılır;

Yazarın adı ve soyadı 4 dilde yazılır (Kazakça, Rusça ve Ingilizce, Türkçe,).

 1. Makalenin adı 4 dilde (Kazakça, Rusça, Ingilizce, Türkçe);
 2. Özet 3 dilde (Kazakça, Rusça ve Ingilizce, en az 5-6 cümle); Makale Türkçe ise, 4 dilde.
 3. Anahtar sözler 4 dilde (Kazakça, Türkçe, Rusça ve Ingilizce, en az 7-8 kelime);
 4. Makale metni; Temel metin, amaç, makale görevleri, söz konusu konunun geçmişi, araştırma yöntemleri, sonuç tartışması, son bölümler içermelidir.
 5. Kaynaklar makalenin yazıldığı dilde ve latin harfleriyle yazılacak (References).
 6. Bilimsel makalenin en uygun hacmi en az 8-10 sayfa olmalıdır. Makale tek aralık olmak üzere Kenar boşlukları: üst – 2; alt – 2; sağ – 2; sol – 2. Metin yazı karakteri KZ Times New Roman ve 12 punto olmalıdır. Editöre makaleler kağıt ve elektronik versiyonlarda kabul edilir. Makale tüm yazarlar tarafından imzalanır.
 7. Makalenin Başlığı, makalenin içeriğini açıklayan rasyonel olmalıdır. Tüm makaleler antiplagiat (“Antiplagiat” programı) için test edilir ve sadece %75’in üzerinde bir özgünlük sonucu varsa yayınlanır.
 8. Dergide kullanılan kaynakça için numaralandırma sistemi kullanılır, makaledeki edebiyatların numarası ve yararlanan sayfalar dik parantezle gösterilir. O numara kaynaklar bölümündeki numaraya denk gelmelidir. Kaynakçada yazarın adı soyadı, eserin adı, şehir adı, yayın evi, yılı, cildi, numarası, tüm sayfa adeti yazılır.
 9. Makale akademik etige layik olmalıdır. Ozellikle, makalede Elsevier, G-Store, Thomson Reuters tabanlarinin son sayısına girecek olan literatürler yer almasi gerekir ve onlara kesinlikle atıfta bulunmalıdır. «Yesevi Üniversitesi Habarşisi» dergisinde yayınlanan makalelere de atıfta bulunulmalıdır.
 10. Makaledeki resimler mutlaka dikkate alınır, onları yerleştirme yazarın isteğine bağlıdır. Resimler bilgisayar aracıyla yerleştirilir. Bütün gerekli harfler ve simgeler açık yazılmalıdır. Formüller ve harflik simgeler bilgisayar aracıyla yerleştirilmeli. Şemalar adlandırılmalı ve numaralandırılmalıdır. Metinde onlardan mutlaka bahsedilmelidir.
 11. Dergide yayımlamak üzere makaleler Kazakistan, Türkiye ve başka ülkelerdeki bütün kuruluşlardan teslim alınır.
 12. Makalenin kabulü veya kabul edilmemesi ile ilgili ayrıntılar 2 ay içinde yazara bildirilir.
 13. Bilimsel makaleler, üniversite bilim adamları tarafından «gizli» bir akran incelemesi ve editoryal Kurul kararı sonrasında üretime yönlendirilir. Redaksiyon, yayınlanan materyalin içeriğinden sorumlu değildir.

Editoryal olarak, makaleler düzenlenir ve yazarlara iade edilmez.

Makale ücretli olarak yayınlanmaktadır. 15.000 (on beş bin) tenge.

E-mail: khabarshi.iktu@ayu.edu.kz