Жарияланым этикасы

Редакторлар ғылыми мақаланың жариялану мүмкіндігі (немесе мүмкін еместігі) туралы нақты шешімді этикалық нормалар мен авторлық құқыққа қатысты заң шеңберінде ғана шығаруға міндетті. Бұл ретте олар журнал саясатын басшылыққа алуға құқылы.

Редакторлар әсіресе, мәтіннің, ондағы мәліметтердің плагиаттығына ерекше мән беруге міндетті. Мақала бұрын жарық көрсе немесе оның плагиаттығы анықталса, ол материалды жарияламауға құқылы. Редакторлар автордың саяси және діни көзқарастары, дербес мәліметтері туралы ақпараттарға тәуелсіз түрде қолданыстағы заң нормаларын ескере отырып, қолжазбалардың ғылыми мазмұнын бағалауға құқылы.