Абдрасилов Болатбек Серікбайұлы -Бас редактор, биология ғылымдарының докторы, профессор

Беркимбаев К.М.  –  Бас редактордың орынбасары, пед. ғ.д., профессор

Пилтен П.  –  Бас редактордың орынбасары, доктор

Балтабаева А.Ю.  –  Жауапты хатшы, филос.ғ.к., доцент

Аты-жөні Ғылыми дәрежесі, қызметі Web of Science

 h-index

Scopus

h-index

РИНЦ

h-index

1 Жұрынов Мұрат Жұрынұлы – ҚР ҰҒА президенті,  ҚР ҰҒА академигі /Қазақстан/ 1
2 Йылдыз Мұса – доктор, проф., Өкілетті Кеңес төрағасы, Гази университеті /Түркия/ 1
3 Томар Женгиз – доктор проф.,  Ректор өкілі,  Мармара универсиеті /Түркия/ 1
4 Умбетов Өмірбек Үмбетұлы – тех.ғ.д., проф., Оқу-әдістемелік ісі жөніндегі вице-президент, Ахмет Ясауи университеті /Қазақстан/ 1 2
5 Есімова Шолпан Алтынбекқызы – э.ғ.д., проф., Академиялық инновация және жоғары білімнен кейінгі білім беру ісі жөніндегі вице-президент, Ахмет Ясауи университеті /Қазақстан/ 1 1
6 Абуов Әміреқұл Ергешұлы – филос.ғ.д., проф., Рухани  жаңғыру бағдарламасының жетекшісі, Ахмет Ясауи университеті /Қазақстан/ 1
7 Батырбаев Нұрлан Мұхтарұлы – з.ғ.к., доцент, Әкімшілік-шаурашылық істер жөніндегі вице-президент, Ахмет Ясауи университеті /Қазақстан/ 1
8 Ниязов Талғат

Жақсыбайұлы

– э.ғ.д., проф, Академиялық мәселелер жөніндегі департамент директоры, Ахмет Ясауи университеті /Қазақстан/ 1
9 Демиркөз Мелахат Білге – доктор, Таяу Шығыс техникалық университетінің профессоры  /Түркия/ 62 64  
10 Сагироулы Шереф профессор, доктор., Гази университеті /Түркия/ 19 23  
11 Ақбасова Аманкүл Жақанқызы – техн.ғ.д., проф., Экология ҒЗИ директоры, Ахмет Ясауи университеті /Қазақстан/ 1
12 Григорьев Сергей Георгиевич – п.ғ.д., проф., Мәскеу қалалық педагогикалық университеті (Ресей) 12
13 Бүлбүл Ибрагим – доктор, проф., Гази университеті /Түркия/ 8    
14 Агаева Файза Ахмедовна – ф.ғ.д., проф., М.Ф.Ахундов атындағы Әзербайжан пединституты  /Әзербайжан/ 2 1
15 Мырзақұлов Рәтбай ф.-м.ғ.д., проф., Л.М.Гумилев атындағы ЕҰУ 32 31  
16 Атемова Қалипа Тұрсынқызы – п.ғ.д., проф., Ахмет Ясауи университеті /Қазақстан/ 1
17 Акйол Хаяти – доктор, проф., Гази университеті  /Түркия/ 2 3
18 Байсалов Жомарт Усубакунович – п.ғ.д., проф., Е.Арабаев атындағы Қырғыз мемлекеттік университеті /Қырғызстан/ 1
19 Булуч Бекир – доктор, проф., Гази университеті  /Түркия/ 16 2
20 Бөлеев Талант Қалдыбекұлы – п.ғ.д., проф., Кәсіби даму орталығының басшысы, Ахмет Ясауи университеті /Қазақстан/ 1
21 Гржибовский Андрей Мечиславович – м.ғ.д., проф., М.К.Аммосов атындағы Солтүстік Шығыс Федералды университетінің кафедра меңгерушісі /Норвегия/ 22 5 16
22 Гелишли Юджел – доктор,  проф., Гази университеті   /Түркия/ 10 1
23 Ергөбек Құлбек

Сәрсенұлы

– ф.ғ.д., проф., Б.Кенжебайұлы түріктану   мұражайының директоры, Ахмет Ясауи университеті /Қазақстан/  

 

 

1

24 Еркибаева Гульфайруз Ғинаятқызы – п.ғ.д., проф., Ахмет Ясауи университеті /Қазақстан/ 1
25 Жетпісбаева Бахытгүл Асылбекқызы – п.ғ.д., проф., Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ /Қазақстан/ 1
26 Жетібаев Көпжасар Мұстафаұлы – т.ғ.к., доцент, Археология ҒЗИ директоры, Ахмет Ясауи универсиитеті /Қазақстан/ 1
27 Капилла Хосе Э. – док., проф., Валенсия техникалық университеті /Испания/  

15

 

12

 

28 Корнилов Виктор Семенович – п.ғ.д., проф., Мәскеу қалалық педагогикалық университеті (Ресей) 17 16
29 Кенжетай Досай Тұрсынбайұлы – филос.ғ.д., проф., Ясауи атындағы ҒЗО директоры, Ахмет Ясауи университеті /Қазақстан/ 1
30 Лaнди Лиан – доктор, проф., Мидлсек университеті  /Ұлыбритания/ 8
31 Мейер Бургхард – доктор, проф., Лейпциг университеті  /Германия/ 16 12
32 Молдалиев Ықылас Сүйіндікұлы – м.ғ.д., проф., Медицина факультетінің деканы, Ахмет Ясауи университеті /Қазақстан/ 1
33 Мырзалиев Бораш Смаилович – э.ғ.д., проф., Ахмет Ясауи университеті  /Қазақстан/ 2
34 Накипов Балғабай Исақұлы – з.ғ.д., проф, Ахмет Ясауи университеті  /Қазақстан/      
35 Перленбетов Мұқан Әтенұлы – психол.ғ.д., проф., Қазақ психологиялық  қоғамының президенті /Қазақстан/ 1
36 Петрова Луиза Александровна – ф.ғ.д., проф., И.И.Мечников атындағы Одесса ұлттық университеті   /Ресей/ 8
37 Ташпынар Мехмет – доктор, проф., Анкара университеті  /Түркия/ 10 9
38 Турметов Батирхан Худайбергенович – физ.-м.ғ.д., проф., Ахмет Ясауи университеті /Қазақстан/ 11 10 1
39 Торыбаева Жәмила Заханқызы – п.ғ.д., проф., Ахмет Ясауи университеті /Қазақстан/ 1
40 Ұзақбаева Сақыпжамал Асқарқызы – п.ғ.д., проф., Абылайхан атындағы Қазақ Халықаралық қатынастар және әлем тілдері  университеті /Қазақстан/ 1
41 Ыдырыс Серікбай Садуақасұлы – э.ғ.д., проф., Ахмет Ясауи университеті  /Қазақстан/ 1